Motivationsprofiler

Motivationsprofiler

Träning anpassad för dig

Det är viktigt för oss att anpassa din träning så att den passar dig så bra som möjligt. Det gäller både det fysiska, att ta reda på vilken form du befinner dig i idag och vad du behöver förbättra, och det känslomässiga. All träning funkar mycket bättre om det känns roligt och relevant för den som ska träna.

Som hjälp när vi anpassar din träning har vi ett par verktyg.

Huco sport profilen

Det verktyg jag använder för att hitta det som motiverar dig att träna och dessutom behålla motivationen är huco sport profilen. Det är ett verktyg som gör att du tycker att det är kul att träna och motiverar dig att sätta upp träningsrelaterade mål. Alla människor har olika förhållningssätt till träning, och med det här verktyget är det möjligt att ta fram ett upplägg som är speciellt anpassat just för dig.

huco profilen utsågs till årets sportprodukt i Finland 2011.

Huco sport

CheckUp Trainer

CheckUp Trainer är en Web-baserad plattform med mätmetoder och tester som ger en tydlig bild av din fysiska och mentala hälsa. Det ger även information om hur din träning och ditt hälsoarbete bäst ska läggas upp. Du får ett eget konto där du kan fylla i uppgifter och enkäter som jag sedan använder för att förbereda mig inför våra möten så att du får ut så mycket som möjligt av vår tid tillsammans.

CheckUp Trainer

UTBILDNINGAR

TRÄNINGSTIPS

WINNERS NEVER QUIT AND QUITTERS NEVER WIN.